Maart 2017

De Gouden Gans
Helaas….. wij hebben de Gouden Gans niet gewonnen. We stonden lang niet onderaan de lijst, maar hadden toch niet genoeg stemmen om bij de eerste 5 te komen. We zijn wel gevraagd om extra informatie en foto’s te sturen voor andere akties van Wilde Ganzen. We kregen bericht dat ons project, Sathya Uddhyan, school voor kinderen van afvalverwerkers, op zondag 2 april om 11.59 op NPO2 in hun nieuwsflits was.
Ook heel leuk is dat we hoorden dat een van onze trouwe donoren de fiets gewonnen heeft, die door Wilde Ganzen werd verloot.
Nepal
Sathya Uddhyan School.
We hebben weer wat leuke foto’s ontvangen en onlangs Rashmi weer gesproken. Zij heeft het erg druk, want de kok en de wasvrouw hebben ander werk gevonden. Nu blijft er veel werk voor haar en de oudere kinderen liggen. Het terrein heeft nogal te lijden gehad van de laatste moesson, waardoor van een veranda een deel is weggespoeld.
Een deel van de omheining is klaar en de kinderen hebben die, samen met Rashmi, beschilderd.
De oudere kinderen hebben ook geholpen met de trappen schilderen.
Het is lastig Rashmi telefonisch of met internet te bereiken. Het netwerk in Nepal dekt nog niet alle dorpen. Rashmi’s school Sathya Uddhyan ligt zo’n 12 km ten zuiden van Kathmandu. Ook heeft de school nog geen eigen internetverbinding. Bij ons volgende bezoek in het najaar gaan we kijken hoe we dat op kunnen lossen.
Stand van zaken Hostel.
Momenteel staat de teller op   €8.467. Daarnaast is er een toezegging van  € 5.000,- van Stichting Jong
We werken er hard aan om het benodigde bedrag van  € 20.433,- binnenkort bij elkaar te hebben, zodat we het naar Wilde Ganzen kunnen overmaken en Rashmi nog voor de moesson met de bouw kan beginnen.
Nepalese Benefiet workshops/etentjes
Op de actiepagina staan weer nieuwe data. Er is ook een mail uit naar ons gehele adresbestand.
De etentjes gaan door als er 10 personen of meer  per datum hebben ingeschreven.
Rashmi’s zus Anuradha
Rashmi’s zus Anuradha is momenteel in Nederland. Zij volgt een studie in Amsterdam. Natuurlijk hebben we elkaar al gesproken en zij heeft toegezegd me met de workshops te komen helpen. Daar ben ik uiteraard erg blij mee. Ik heb er gelijk een paar gepland [zie actiepagina].
Andere actieplannen.
Het is nog niet gelukt om een afspraak met een lagere school te realiseren. De scholen hebben hun programma voor dit schoolhjaar al vol. Acties voor Nepal kunnen dan ook pas weer vanaf september 2017. Dat geeft ons wel even de tijd om het goed voor te bereiden.
Uitstel reis naar Nepal.
We dachten dat Sathya Uddhyan dit jaar al weer 10 jaar zou bestaan. Dat is een vergissing. Het is weliswaar 10 jaar geleden dat Rashmi activiteiten startte voor de kinderen van afvalverwerkers, maar Sathya Uddhyan is pas in 2007 opgericht. De noodzaak om al begin mei 2017 naar Nepal te gaan is daarmee vervallen. Omdat het geld voor het hostel nog niet compleet is, is er op dit moment niets nieuws te bespreken, dat niet per email of telefoon afgehandeld zou kunnen worden. Daarom hebben we besloten ons bezoek aan Nepal uit te stellen tot september/oktober.

Bangladesh
Sun Child Sponsorship Program.
Eerder meldden we dat er 5 Sun Children geen examen voor de lagere school hadden gedaan. Daarmee waren zij voor het project afgevallen…. dachten we.
Deze week ontvingen we bericht dat 2 ervan alsnog klas 5 overdoen. Wij hebben hun donoren bereid gevonden om die kinderen ook in 2017 te blijven sponsoren.
Een jongedame, die dit jaar in klas 7 zou starten is nog niet terug van familiebezoek. We wachten de rapportage van april af [altijd het tijdstip van onze halfjaarlijkse bijdrage] voor we beslissen of we met haar sponsoring verder gaan. We blijven in contact hierover met de verantwoordelijke van RSC in Dhaka.
Perspectief 3000 nieuws
We deden extra donaties voor:
Nigeria
studiekosten van 2 zonen van onze vroegere counterpart Virginia
schoolkosten voor de zoon van Patience. Zij heeft het moeilijk. Vorig jaar is haar man na een kort ziekbed overleden en niet lang daarna haar oudste zoon aan malaria
Sri Lanka
kosten voor een oogoperatie voor Josephine
donatie voor het Moeder Theresahuis in Trincomalee

This post is also available in: enEnglish (Engels)